آشنايي مختصر با کتابخانه تازه تاسيس روستاي مياب از توابع مرند

آشنايي مختصر با کتابخانه تازه تاسيس روستاي مياب از توابع مرند

 آشنايي مختصر با کتابخانه تازه تاسيس روستاي مياب از توابع شهرستان مرند


 


كتابخانه عمومي شهداي روستاي مياب توسط آقاي علمي واسماعيل عادلي در ساختماني كه مرحومه خانم هاجرهمتي احداث ووقف نموده است راه اندازي شدوصدهاكتب برادران علمي اهدانمودند وتقريباً300جلدكتاب بسيج مياب اهدانمود.ان شا ا... واميداست سازمان فرهنگ وارشاداستان آذربايجانشرقي ومرنداز اين طرح حمايت كنندومجوزفعاليت صادرنمايند.چراكه اين مردم در دفاع از آرمانهاي انقلاب اسلامي سهم زيادي داشتندوخونبهاي شهداي اين روستا اين نيست!


كتابخانه شهداي ميابكتابخانه شهداي ميابكتابخانه شهداي ميابكتابخانه شهداي ميابكتابخانه شهداي ميابنظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد