تجليل از خليل خان گلين قيه اي (به قلم دکتر سيد مرندي )

تجليل از خليل خان گلين قيه اي (به قلم دکتر سيد مرندي )


تجليل ازخليل خان گلين قيه اي 


تجليل از دلاوري هاي خليل خان گلين قيه اي(هرزني)


همانطوريکه در فصل مشاهير مرندشرح داده ام خليل خان يکي ازمبارزين مشروطيت ويکي ازمبارزين خودجوشي بودکه درتجاوزقشون روس به ايران وآذربايجان، تفنگ در دست گرفت و بقدرتوانائي خود جلوقشون روس راگرفته و9 نفرازآنهارا به هلاکت رسانيد. قشون روس خانه اش را به آتش کشيدو او مجبورشد حدودسه سال درکوه وصحراهاي اطراف پنهان شود. 


 حال مجموعه اي ازفرماندارمحترم مرند آقاي تقي کرمي واداره کل فرهنگ وارشاد اسلامي استان ورياست اداره فرهنگ وارشادمرند آقاي عزيززاده وبخشدار مرکزي آقاي اميري راد وشوراي اسلامي روستاي گلين قيه ودهياراين روستا درروزيکشنبه 19 مهرماه نودوچهار،مراسم تجليلي از دلاوري هاي خليل خان بعمل آورده شد. 


دراين مراسم پرشکوه که بااستقبال بي نظيروفضائي پرازغروروشادي ازاهالي روستا- مرندي ها ومرنديان مقيم تبريز صورت گرفت معاونت اداره کل ارشاد وفرماندارمحترم واينجانب درسخناني به دلاوري هاي اين رادمرداشاره شد. 


درمراسم ميهماناني خاص همچون آقاي سامي سردارملي نواده ي ستارخان سردارملي ونويسنده ومحقق محترم آذربايجان آقاي رضاهمراز ومجروح تظاهرات معلمين زمان شاه يعني آقاي شرقي و......حضورداشتند. 


 تعدادي از مدعوين به همراه معوانت اداره مل ارشاداستان وفرماندارمحترم درسرمزار خليل خان حاضرشده وبانثارشاخه گلي تجليل به عمل آمد.  کليه ي مدعوين درسفره ناهار درحسينه روستا حاضر شده وپس ازصرف ناهار روستارا باخاطري خوش ترک نمودند. 


گفتني است اين مراسم درنوع خوددرشهرستان مرنداولين بودواميدواريم همچو مراسمي براي ديگرعزيزاني همچون موساخان هوجقاني- ميرزاآقاخان مکافات و ميرزا نورالله خان يکاني واسماعيل خان يکاني و.... نيز برگزارشود تا جوانان وآيندگانمان بدانندکه ماارزش ازجان گذشتگي درراه ميهن را دانسته وارج مي نهيم .ونيز جوانان بدانند که ما چه عزيزاني راداشته ايم وآنها نيز بايد سردرره آزادي ميهن بگذارند.برچسب‌ها: مشاهيرمرند
[ بيست و يکم مهر 1394 ] [ ] [ دکتر سيدمرندي ]


با تشکر صميمانه از زحمات و تلاش ارزشمند دکتر سيد مرندي  و با اجازه ايشان  اين نوشته به قلم استاد را در وبلاگ خود آورديم تا دوستان ما هم استفاده کنند.


با احترام و عرض ارادت : ابوالفضل روزي طلب مياب1 نظر


.: Weblog Themes By Pichak :.نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد